حەواڵە کردن

دەتوانین حەواڵە بۆ هەر شوێنکی جیهان بکەین لە ڕێگەی نێتوۆرکی بانکە پەیامنێرەکانمان بە بەکارهێنانی سیستەمی SWIFT و فیلتەری لیستی OFAC.